Καλλισθένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλισθένε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Καλλισθένες (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Καλλισθένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία, Αθήνα), Καλισθένης (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 3ος αι. π.Χ., Μακεδονία / 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / 2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος), Καλλισθένειος (γεν., 3ος αι. π.Χ., Θράκη), Καλλισσθένης (2ος-1ος αι. π.Χ., Αργολίδα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 228-221 π.Χ., PTeb 815 απόσπ. 2 recto III, 52 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 223 π.Χ., PTeb 815 απόσπ. 3 verso I, 21 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) π. 370-327 π.Χ., RE (2)· FGrH 124· FD III.1.400, [4], 7· CR 8 (1958), 108 (πρβ. SEG XXXVIII 410) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
228