Παρδαλίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Pardalis (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) μέσα του 2ου αι. π.Χ., Ακαμάτης 1993, 292 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 45 (3) 2ος αι. μ.Χ., Klio 52 (1970), 62 αρ. 15 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16