Περραιβία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Λύσανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκόφρων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λαοδίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρθαγόρας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀξυχόλιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀνομακλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλυμπία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ῥιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσικλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκομήδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκαρίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεωνίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντογένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεόννατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λᾶγος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κυννάνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Περραιβία