Ῥιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ῥειανός (1ος αι. μ.Χ., Κρήτη / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Δίον)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Μελετήματα Λαούρδα, 104

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11