Λυκῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λυκινεία (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Λυκείνειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Λέσβος), Λυκίνειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Λυκεῖνος (2ος αι. π.Χ., Μυσία, Θεσσαλία / ελλην.-αυτοκρ. περ., Ιλλυρία / 1ος αι. π.Χ., Μυσία, Θεσσαλία, Σπάρτη / αυτοκρ. περ., Θεσσαλία, Βιθυνία / 2ος αι. μ.Χ., Σπάρτη, Έδεσσα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 181 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 49.36 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 169 μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 208 αρ. 12

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
150