Λυκαρίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Lycario (1ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143B.21 (2) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135A.13  (3) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 144B.15 (4-5) Μακεδονία (Εορδαία-Πύργοι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., EAM 129 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243II.3 (7) 155 μ.Χ.,  IG X.2.1.289.7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19