Λεοντογένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 342.1 (2) Μακεδονία (Εορδαία-Άρνισσα) μέσα 2ου αι. μ.Χ., EAM 123.4 & SEG XXXVII 534

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7