Κυννάνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Κυννάνη, Κυνάνη, Κύννα

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 357-322 π.Χ., Πολύαινος 7.60· Δίφυλλος στον Αθήναιο 4.155α, FGH 73 F1· Αρριανός, Ανάβ. 1.5.4-5· κ.α.(RE Supplbd. 6 s.v. Kynna (-)· Berve 456) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 23.1 (3) ΕΚΜ 1, Βέροια 391

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: