Πόντος

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Νεμήνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νάρκισσος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νανοῦς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νάνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσανίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λαοδίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐάλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥουφῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥόδων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λούκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λουκᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λίβιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λάμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λάκων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κωνσταντῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κύριλλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κυριακός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Πόντος