Λουκᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λουκᾶ (γεν., 2ος-1ος αι. π.Χ., Αμφίπολη)

Χρονολόγηση: 
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-1ος αι. π.Χ., Dremsizova-Nelchinova &  Toncheva 1971, αρ. 108 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22