Νεμήνιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Πολίχνη) ;353 π.Χ. SEG XXXVII 576.19 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρέψα) πριν το 348 π.Χ., SEG XXXVII 583.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15

Γεωγραφική διασπορά: