Κύριλλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Cyrilla (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Cyrila (1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Κύριλα (αυτοκρ. περ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια;) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 399.5 (= GVI 672) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.299.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
36