Κωνσταντῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κονσταντῖνος (βυζ. περ., Ρόδος), Κωσταντῖνος (βυζ. περ., Βιθυνία), Κοσταντῖνος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Θράκη), Κωνσταντεῖνος (βυζ. περ., Έφεσος)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.336.6 (= Feissel 1983, 154)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23