Λασθένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Lasthenes (αρχαϊκή περ., Μέγαρα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 348 π.Χ., Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 40· Γ΄ Φιλιππικός 66· Περί του Στεφάνου 48· Παραπρεσβ. 265, 342-343 (RE (1))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24