Λυκοῦργος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λυκόργος (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Λυκο͂ργος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος-4ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 14 (1974), 369 και πίν. 71β (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 330 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.15 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
39