Ῥουφίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ῥουφίω (1ος ή 2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 38 π.Χ., Robert 1936, 44.20 (= IG XII Suppl. σ. 149)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23