Μαγνησία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Λεωνίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεύκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεόννατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λάανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κτήσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρίτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρίνων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρινώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κρατιστώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κρατῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρατησώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κράτεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κόρραγος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κοδρᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλυμένη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κλέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κλεόβουλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεῖτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Μαγνησία