Κλυμένη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Clymene (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Σικελία), Clymaene (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XVI 406

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19