Λάανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ. SEG XXXV 780 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια, 179  (3) ΕΚΜ 1, Βέροια, 24.5 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα του 4ου αι. π.Χ., SEG XXXVI 589 (= Λαζαρίδης 1997, 118 εικ. 90 (5) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) π. 225-200 π.Χ., SEG XL 526, 1-2 (πρβ. BE 1993, αρ. 361) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13