Κλεῖτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Clitus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / ελλην.-αυτοκρ. περ., Ιωνία /αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Κλῖτος (1ος αι. π.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία / 2ος αι. μ.Χ., Βαττυναίοι)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 380-318 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 4.22.7, 5.12.2, 6.6.4, Διόδωρος 18.15.8 κ.α.· Πλούταρχος, Ηθικά 338a· RE (10)· Berve 428 (2) Μακεδονία π. 375-328 π.Χ., RE (9)· Berve 427 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 2423.27 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXV 807 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 114 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.36 (6) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 320 (7)  2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143C.24 (8) Μακεδονία (Ορεστίδα) 192 μ.Χ., EAM 186.33 (9-11) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βάττυνα) 192 μ.Χ., EAM 186 I.45· 186IV.47 & 48 (12) Μακεδονία (Ορεστίδα-Πλατανιά) 2ος αι. μ.Χ., EAM 205 (13) Μακεδονία (Ορεστίδα) < Δελφοί αρχές 4ου αι. π.Χ., Syll3 268 H.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
94