Κρινώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Κρινο̄́ (6ος/5ος αι. π.Χ., Αίγινα), Κρεινώ (1ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXV 787 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13