Ἄλκιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Alcimus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κόρινθος, Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι / 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Τράγιλος)  2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 610 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 80 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.19  (4) 41-44 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 60.10 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος αι. μ.Χ., BIAB 16 (1950), 8-9 αρ. 1, 7 (= Pilhofer 44)) (6) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 118-119 μ.Χ., SEG XXIV 615.2, 6 (Pilhofer 548) (7) Γάζωρος; 158 μ.Χ., SEG XXIV 614.10 (Pilhofer 544) (8) Μακεδονία 340 π.Χ., RE 12 (9) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.271 (10) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 119 αρ. 5.7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
164