Ἄννα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLIV 556.2 (2) 491-518 μ.Χ., Mél. Tisserant 2ος τόμ., σ. 302 (3) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.186.5  (4) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Kolobaisa) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.232 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17