Σευῆρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.7 (2) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 37 αρ. 111  (3-4) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 232 μ.Χ., IG X.2.2.191 (5) Μακεδονία (Πελαγονία) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.280 (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262.4  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10