Μνασέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μνασίας (3ος αι. π.Χ., Κύπρος), Μνασέαιος (δεσπ. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / πατρων. επίθ., 2ος-1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Mnaseas (2ος ή 2ος/3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ελλην. περ., ΕΚΜ 1, Βέροια 175 (2) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.2.159.8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
102