Σέργιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ.,  Feissel 1983, 111 (2) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.288 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
50