Νεάπολις

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀμμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σεκοῦς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Προκράτεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ποσειδώνις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ποσειδωνία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Περικλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παυλῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Συγκλητική Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μεστύλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μέστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀνήσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὐάρεστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπιγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαλία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κάσσανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλπουρνιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φοῖβος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θεόξενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Νεάπολις