Θεόξενος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεόχσενος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Θεύξενος (2ος αι. π.Χ., Δελφοί / 1ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία;-Εύια) 81 π.Χ., ΕΑΜ 87.11 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ελλην. περ. SEG L 589 (3) Μακεδονία (Πιερίδα-Νεάπολις) < Αθήνα 356 π.Χ., IG II2.128.3 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 65 (1934), 125 αρ. 3.9 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Δήλος π. 166-156 π.Χ., ID 1417AII.113

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
181