Περικλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Περικλέης (7ος αι. π.Χ., Πάρος / 5ος/4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Περικλέος (γεν.: 5ος αι. π.Χ., Άργος), Περικλε͂ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Pericles (1ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Ηράκλεια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  347 με σχόλια  (2) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 32 αρ. 77

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
108