Εὐάρεστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Euarestus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 28 (2) 170 μ.Χ., ILeukopetra 3.3 (3) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολις) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 37 αρ. 80

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
52