Ποσειδωνία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ποσιδωνία (3ος αι. μ.Χ., Σικελία, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη / 3ος/4ος αι. μ.Χ., Σικελία), Ποσιδονία (3ος αι. μ.Χ., Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 1006 (2) 253 μ.Χ., ILeukopetra 103.9 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος-5ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 241 (= Pilhofer 77) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 311 (5) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 32 αρ. 78  (6) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) ;3ος αι. μ.Χ., AJA 75 (1971), 410· BE 1972, αρ. 256e (7) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 1006 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11