Συγκλητική

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Συνκλητική (σε όλες τις μαρτυρίες εκτός Παιονίας)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXX 644 (2) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 37 αρ. 80

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: