Σεκοῦς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Secu (δοτ., Ηδωνίδα, ;2ος αι. μ.Χ.)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Σκαπορηνοί) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 24 (1900), 310 αρ. 3ν (= Pilhofer 512) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος-αι. μ.Χ., BCH 54 (1930), 376 (= Pilhofer 48) (3) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολη) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 28 αρ. 67 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: