Μεστύλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Mestula (1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Αλκομεναί) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.351 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 30 (1975) Χρον.  σ. 286 (= Pilhofer 391) (3) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 36 αρ. 76 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4