Παυλῖνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Παυλεῖνα (στην πλειονότητα των εμφανίσεων)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 301, 2 & AM 50 (1925), 134-135 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
57