Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Γ[…]ρωλος Τοπωνύμιο
Γαζώριος Εθνωνύμιο
Γάζωρος Τοπωνύμιο
Γαΐα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γαϊανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γαϊανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαιδρῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαίμειον ;
Γαίμειον; Τοπωνύμιο
Γάϊος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γάϊς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαιτέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαλάδραι Τοπωνύμιο
Γαλαδραῖος Εθνωνύμιο
Γαλάτεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γαλάτη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γαλάτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαλέστας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαλέστης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαληνιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαληνός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαλήψιος Εθνωνύμιο
Γαληψός Τοπωνύμιο
Γάλλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαμέτη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες