Γαΐα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Γαεία (1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Άργος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 38 αρ. 83, 5-6 (2) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 17 αρ. 31.1 (3) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 74 αρ. 174.1  (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Minalo 2 (1911), 54f  (5) 2ος/3ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (αρχείο Παπάζογλου) (6) 2ος/3ος αι. μ.Χ., αδημ. (Μουσείο Kavadarci) inv. 10/II  (7) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολις;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 28 αρ. 68  (8) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 58 αρ. 118 (9)  2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-19488), 56 αρ. 114.8  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Θεσσαλία προ του 31 π.Χ.