Γαϊανή

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.516· Αρχαία Μακεδονία 2, 328-330 (2)  3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.597.1  (3) μέσα 3ου αι.μ.Χ., IG X.2.1.204.18 (4) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 71 αρ. 163 (5) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., αδημ. (6) Μακεδονία (Πελαγονία) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.240 (7) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.273 (8) Μακεδονία (Πιερία-Δίον;) 2ος αι. μ.Χ., Spiliopoulou-Donderer 2002, 202 αρ. D19 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πιθανή πρωιμότερη αναφορά από την Παμφυλία την αυτοκρ. περ.