Γ[…]ρωλος

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Άγνωστη προέλευση π. 357-350 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 4.10

Βιβλιογραφία: 

Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 23-24

Γεωγραφική διασπορά: