Γαίμειον ;

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα/Λευκάδια) (3ος αι. π.Χ.) Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 92II.22, 36

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 150, 446· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 105-108· 105-108

Γεωγραφική διασπορά: