Γαλαδραῖος

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988,  120

Γεωγραφική διασπορά: