Γαλάτεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Γαλάτηα (αυτοκρ. περ., Αθήνα / 1ος αι. μ.Χ., Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., Pilhofer 445

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες αναφορές από τη Θήβα και την Καρία τον 2ο αι. π.Χ.