Λυκία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πρόκλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πρόβος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πριμιγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πριμιγένεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πρῖμα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πρίαμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρέπων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρεπέλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πραξινόη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ποτάμων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πόρφυρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πορφύριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πορφύρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πόπλιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πομπήϊος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύχαρμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολυπέρχων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύξενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Λυκία