Πρέπων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πρέπο̄ν (5ος αι. π.Χ.), Prepo (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Prepon (αυτοκρ. περ., Δαλματία / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 25 αρ. 55 & BE 1979, αρ. 265 & SEG XXX 620 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
33