Ποτάμων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Potamo (1ος αι. π.Χ., Σικελία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  276 (2) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 99.4 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος/3ος αι. π.Χ., Παπακωνσταντίνου & Διαμαντούρου 1971, 139 αρ. 213 (4) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Δροσιά) 203 μ.Χ., EAM 132.7 (5) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Εξοχή) 275 μ.Χ., EAM 117.α25 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.245I.10 (7) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.15

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
122