Πολύξενος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολύχσενος (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Πολυξένιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Πολυξένειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800A.40 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;352-350 π.Χ., TAPA 62 (1931), 43 αρ. 2, 5, 9· SEG XXXVIII 637.8· Hatzopoulos 1998β, 80 (4) π. 350 π.Χ., SEG XLVII 922  (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) π. 361-358 π.Χ., Robinson et al., 9ος τόμ., 66-68 αρ. 100-103· Αρχαία Μακεδονία 1, 254 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
281