Πολύχαρμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολυχάρμειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  99.3 (2) μετά το 212 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  136.14 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.517 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.37.4  (5) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 158 μ.Χ., SEG XXIV 614.3 (= Pilhofer 544) (6-7) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186II.58 (8) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 281 μ.Χ., Sp. 71 (1931), 238 αρ. 636.2-3, 2 (= CIJ I 694) (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIV 679  (10) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 175 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
127