Πριμιγένεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Πρειμιγένεια (αυτοκρ. περ., Αθήνα / 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Προιμιγένεια (1ος-2ος αι. μ.Χ., Κύπρος), Πριμιγένια (2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Πρειμιγένια (2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Πρειμιγένηα (2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., Pilhofer 506a (2) 1ος-2ος αι. μ.Χ., BCH 58 (1934), 466 αρ. 7 (= Pilhofer 377) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12