Πολύστρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολυστράτειος (πατρων. επίθ.,  4ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Πολυστρατεία (πατρων. επίθ.,  4ος/3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  330 π.Χ., Πλούταρχος, Αλέξ. 43, 3-5· Κούρτιος 5.13.24 (RE (6)· Berve 655) (2) Μακεδονία (Ελίμεια-Ερδάρριοι) μέσα του 2ου αι. π.Χ., EAM 4 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος αι. π.Χ., SEG XXV 716 (πρβ. ΑΔ 26 (1971) Χρον. πίν. 412β (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) ;351 π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 80-81.22 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος) ;350 π.Χ., SEG XXXVIII 670.6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
148