Πόρφυρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 20 αρ. 3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6